Välkommen till Nämnden för båtlivsutbildning

NFB administrerar olika intyg inom båtlivsutbildning.
NFB fastställer krav för de olika intygen.
NFB sätter krav för och utser förhörsförrättare för intygen.
NFB håller register över utfärdade intyg.
NFB informerar studieförbund och allmänhet i frågor om båtlivsutbildning.