SRC

Short Range Certificate (SRC) är ett intyg som visar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräcklig kunskap och färdighet enligt de krav som framgår av Conférence européenne des administrations des postes et telecommunicationes (CEPT) avseende examination för SRC och de krav som följer av Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) samt bestämmelserna i lagen 2003:389 och förordningen 2003:396.

För att erhålla SRC ska den sökandes kunskaper prövas av en av NFB auktoriserad förhörsförrättare. Lista över auktoriserade förhörsförrättare finns på NFB:s hemsida under rubriken Sök förhörsförrättare.

Avgift för förhöret är 500 kronor. Om du inte har en blå bok sedan tidigare tar vi fr o m 2018-01-01 en avgift för boken på 50 kronor. Det totala priset blir då 550 kronor.

Kunskapsfordringar avseende SRC gäller från 2017-01-01 och ersätter tidigare fastställda kunskapsfordringar daterade 2013-01-01.

Alla prövningar från och med 2017-07-01 kommer även att innehålla en praktisk del för att erhålla SRC.

Fastställda kunskapsfordringar för SRC återfinns under länken nedan. I dokumentet återfinns detaljerade uppgifter avseende förutsättningar för förhöret och kunskapsfordringar för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFB:s förhörsförrättare.

 

NFB tillämpar från och med 2017-07-01 en webbaserad VHF-simulator för SRC.

Simulatorn finns under rubriken INTYG/SRC CERTIFIKAT på NFB hemsida www.batlivsutbildning.se VHF-simulatorn innehåller både en länk till övningsuppgifter och en länk till genomförande av praktiskt prov. VHF-simulatorn har utvecklats och utformats i samarbete med Telenor Kustradio i Norge som underleverantör. Kursbeviset (intyget) från simulatorprovet ska medtagas och visas upp för auktoriserad förhörsförrättare i NFB då det teoretiska förhöret genomförs.

Kortfattad användarbeskrivning av VHF-simulatorn:

Uppgifterna bygger på ett fiktivt scenario och är konstruerade som en interaktiv dialog med en virtuell kustradiostation. All taltrafik skrivs i textfältet under VHF-simulatorn som visas när du trycker på PUSH TO TALK. Kontroll för bedömning av svar har lagts in på menyval och enklare uppgifter, kontroll på enklare ord som exempelvis MAYDAY, anropssignal och MMSI-nummer.

simulator

 

 

 

 

 

 

 

För att sända DISTRESS: Håll ner DISTRESS-knappen 5 sekunder eller klicka för att komma till undermenyn. Observera att du måste hålla knappen helt intryckt tills det framgår i textfältet under simulatorn att «DISTRESS är sänt».

För att sända rutin-DSC till annat fartyg eller kustradiostation: Välj CALL, välj INDIVIDUAL CALL, välj ROUTINE och skriv in MMSI-nummer. Om du sänder DSC till kustradiostation ska du inte lägga in trafikkanal. Om du däremot sänder DSC till annat fartyg måste du lägga in trafikkanal. Fält, för att lägga in trafikkanal, visas när du har skrivit in MMSI-nummer och trycker ner muspekaren i det beige fältet. För att sända DSC måste du trycka «OK».

För att sända DSC (Routine, Safety och Urgency) till alla fartyg: Välj CALL, välj ALL SHIPS CALL, välj en av följande funktioner ROUTINE, SAFETY eller URGENCY, välj trafikkanal. Tryck «OK» för att sända DSC.

Du kan välja radiokanaler genom att använda CH+ eller CH-.

För att «prata» måste du trycka «PUSH TO TALK» och skriva det du vill säga i textfältet under VHF-simulatorn.

Nödproceduren visas genom att trycka på länken «Visa nödprocedur» under textfältet.

 

Ladda ner kunskapsfordringarna här

Reviderad bilaga till kunskapsfordringar SRC Marinengelska

Ladda ner VHF-simulatorn/ÖVNINGSUPPGIFTER här

Ladda ner VHF-simulatorn/PRAKTISKT PROV här    OBSERVERA att den anmälningskod (påmeldingskode) du ska använda när du gör provet är: VHF